EXPOSICIÓNSVISITASPUBLICACIÓNSANUNCIOS

InicioServizosActividadesRutasEnlacesAmigos MuseoTrámites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizada:

31/07/2012

 

Resolución:

1024X768

 

 

Dende o Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba estanse a programar unha serie de actividades de dinamización cultural co obxectivo de achegarlle á cidadanía, no seu propio entorno social, exposicións, conferencias e audiovisuais que amosen e  fagan comprender a importancia do pasado máis remoto como base da identidade cultural.

Para ser quen de acadar un axeitado desenvolvemento dos seus fins as institucións museísticas deben abrilas súas portas á sociedade, tanto para que o público participe nas diferentes actividades realizadas nos propios museos, como realizando actividades que ultrapasen os límites arquitectónicos do Museo. Isto materialízase nas publicacións que difunden o coñecemento da prehistoria e maila arqueoloxía alén deste marco arquitectónico, as visitas e excursións guiadas polo noso patrimonio e esta propia páxina web, mentres, pola outra banda, dentro do Museo, organízanse exposicións temporais, cursos e seminarios e outros eventos.

Das actividades próximas a realizar dáse conta no apartado de:

Anuncios

 

- Bloques Temáticos da Exposición Permanente -

IntroduciónI. da Pedra LascadaI. da Pedra PulidaIdade do BronceIdade do FerroÉpoca Romana