Arquivo Gráfico.

 

 

 

 

Galería de imaxes

Índice do arquivo

Enviar unha imaxe

 

 

 

 

Todas as fotografías, láminas e planos incluídas no Arquivo Gráfico mostraranse na galería de imaxes desta páxina, e poderán ser usadas en exposicións temporais e na documentación ou publicacións escritas ou mesmo visuais que se realicen dentro do proxecto; identificando coa clave persoal a autoría da imaxe ou a persoa quen a compartiu co proxecto.

Só poden aparecer dúas imaxes nas Fichas do Catálogo, pero todas poden ser importantes para a documentación do noso patrimonio e para avaliar a súa evolución ao longo do tempo, por iso non deixes de enviar fotografías que mostren outros detalles ou  características daqueles elementos dos que xa temos imaxes. As que non se inclúan no arquivo serán compartidas no Grupo de Facebook.

As imaxes incluídas no Arquivo Gráfico levan en sobreimpresión una marca de auga do logotipo do proxecto, o Código de Rexistro no Arquivo Gráfico e a clave persoal correspondente. Poden ser usadas tendo en conta a licenza Creative Commons "Recoñecemento da Autoría - Uso Non Comercial - Sen Obra Derivada".

 

 

 

Galería de imaxes.

Na galería aparecen as miniaturas dos fondos do Arquivo Gráfico, para agrandar unha imaxe fai clic sobre ela, para volver ao tamaño icicial fai drobre clic.

 

 

 

Índice do Arquivo.

 

O Arquivo Gráfico organízase en función dun código correlativo alfanumérico (FAA001, FAA002...). Nesta páxina reproducimos un listado das entradas do arquivo cos datos máis salientables. Están ordenados por orde de asento no arquivo e pódese acceder a imaxe premendo no código correspondente.

Premendo á vez as teclas "ctrl" e "F" ábrese na parte inferior esquerda da pantalla unha xanela para buscar nomes de elementos, palabras ou fases dentro desta páxina.

 

Código

Nome do elemento

Catal.

Motivo

Achegas

Data

 

FAA001 Pena Grande AA001 Vista xeral ERR 12/07/2000
FAA002 Pena Grande AA001 Detalle acubillo ERR 12/07/2000
FAA003 Roza das Modias, 1 AA002 Vista xeral ERR 21/07/2007
FAA004 Roza das Modias, 1 AA002 Detalle das gravuras ERR 21/07/2007
FAA005 Pedrachantada AA003 Vistas xerais ERR 13/08/2008
FAA006 Pedrachantada AA003 Detalle coviñas ERR 13/08/2008
FAA007 Fonte do Concello AA004 Vista frontal e lateral ERR 15/05/2017
FAA008 Fonte do Concello AA004 Detalle emblema ERR 15/05/2017
FAA009 Museo de Preh. e Arq. de Vilalba AA005 Fachada principal ERR 15/08/2007
FAA010 Museo de Preh. e Arq. de Vilalba AA005 Vista dunha das salas de exposición ERR 03/03/2010
FAA011 A Ponte Vella AA006 Vista augas arriba ERR 09/08/2006
FAA012 A Ponte Vella AA006 Vista calzada e peitoril ERR 09/08/2005
FAA013 Castro de Gondaisque AA007 Vista do interior da croa ERR 17/05/2006
FAA014 Castro de Gondaisque AA007 Detalle dun dos foxos ERR 13/08/2017
FAA015 Cruceiro de Lanzán AA008 Vista frontal e detalle do coroamento ERR 07/04/2006
FAA016 Cruceiro de Lanzán AA008 Detalles Ecce Homo e fuste ERR 24/03/2016
FAA017 Cruceiro dos Carboeira AA009 Vistas frontal e posterior FGP 25/07/2017
FAA018 Cruceiro dos Carboeira AA009 Detalles do coroamento FGP 25/07/2017
FAA019 Cruceiro dos Carboeira AA009 Escultura do Ecce Homo FGP 25/07/2017
FAA020 Cruceiro dos Carboeira AA009 Base, relevos da crucifixión e Gólgota FGP 25/07/2017
FAA021 Cruceiro de San Ramón AA010 Vistas frontal, leteral e posterior ERR 13/08/2017
FAA022 Cruceiro de San Ramón AA010 Detalles do coroamento ERR 13/08/2017
FAA023 Cruceiro do Adro de Soexo AA011 Vistas frontal, lateral e posterior ERR 13/08/2017
FAA024 Cruceiro do Adro de Soexo AA011 Detalles do coroamento e Corazón de Xesús ERR 13/08/2017
FAA025 Cruceiro do Sto. Anxo AA012 Vistas frontal e posterior ERR 13/08/2017
FAA026 Cruceiro do Sto. Anxo AA012 Detalles do coroamento ERR 13/08/2017

 

 

 

 

Enviar imaxe.

 

As fotos e outras imaxes que se inclúen no arquivo son enviadas polos membros e colaboradores do proxecto. Para unha correcta documentación das mesmas precisamos ter os seguintes datos:

  • Nome do elemento patrimonial. Se está incluído no noso catálogo, indicar o nome que consta nel.

  • Motivo: Foto xeral, detalle da portada, vista interior, etc.

  • Achega: Nome do autor ou da persoa que envía a imaxe.

  • Data: Data de realización da foto, data concreta 30/07/2017, ou datas aproximadas como 1950, circa 1920, etc.

  • Observacións: Se que fai a achega non é o autor da imaxe indicar a súa autoría, se non se coñece indicar descoñecido. Tamén se pode facer constar outras observacións de interese.

 

Estes datos poden achegarse nun texto enviado coas imaxes, ou formando parte das propiedades do arquivo de imaxe. Deste xeito a información permanece unida a ela. Podes ver cómo cambiar as propiedades dos arquivos gráficos en utilidades.

Os autores que envían unha imaxe ceden libremente os dereitos da mesma ao Proxecto "Patrimonio das Terras de Montenegro" para os obxectivos sinalados. Cando se achega unha imaxe de autoría allea, entendemos co colaborador ou membro que fai o envío ten pleno dereito sobre ela, ou procede dunha fonte pública sen restrición de uso.

Na Web e nas Fichas do Catálogo as fotografías están en posición horizontal, deste xeito aseguramos unha uniformidade dos datos. Pero non hai problema en subir imaxes noutros formatos, nos adaptarémolas. No apartado de utilidades podes atopar algúns consellos para obter unhas fotografías axeitadas.

 

 

 

Enviar imaxe por email

 

Subir imaxe a Facebook